Natječaj - Pisano testiranje-rezultatiREPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL


Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu

Klasa: 363-01/20-01/21

Urbroj: 2104/02-20-02/03

Bol, 16. ožujka 2020. godine


NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

REFERENT – KOMUNALNI REDAR – vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.


Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto REFERENT – KOMUNALNI REDAR – vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, u sastavu:


1. Tihomir Marinković-predsjednik

2. Matko Baković-član

3. Svjetlana Baković-član

nakon provedenog pisanog testiranja, dana 13. ožujka 2020. godine, utvrdilo je rezultate pisanog testiranja za radno mjesto referent-komunalni redar -vježbenik .


REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA RADNO MJESTO REFERENT-KOMUNALNI REDAR –VJEŽBENIK


RED.

BR.

IME I PREZIME

BODOVI-PISANI TEST (od mogućih 10)

1.

ELVIS HRGIĆ

9

2.

TATJANA IVULIĆ ČOVIĆ

7,3

3.

KATJA TOMIČIĆ

5,3


Svi navedeni kandidati mogu pristupiti intervjuu i provjeri znanja rada na osobnom računalu koja će se obaviti dana 17. ožujka 2020. godine s početkom u 09,00 sati.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU


PREDSJEDNIK:

Tihomir Marinković