Natječaj - Komunalni redar - rang lista

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za prijam u službu


Klasa: 363-01/20-01/21

Urbroj: 2104/02-20-02/04

Bol, 24. travnja 2020. godine


NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

REFERENT – KOMUNALNI REDAR – vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto REFERENT – KOMUNALNI REDAR – vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, u sastavu:

1. Tihomir Marinković - predsjednik

2. Matko Baković - član

3. Svjetlana Baković - član

nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua, dana 17. ožujka 2020. g, utvrdilo je niže navedenu rang listu kandidata - za radno mjesto referent-komunalni redar -vježbenik


RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO REFERENT-KOMUNALNI RADAR –VJEŽBENIK

RED.

BR.

IME I PREZIME

BODOVI-PISANI TEST (od mogućih 10)

BODOVI-INTERVJU

(od mogućih 10)

UKUPNO BODOVA

(od mogućih 20)

1.

ELVIS HRGIĆ

9

9

18

2.

TATJANA IVULIĆ ČOVIĆ

7,3

9

16,3

3.

KATJA TOMIČIĆ

5,3

7

12,3


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU


PREDSJEDNIK:

Tihomir Marinković